Firma JUZWA prowadzi uczciwą i otwartą politykę w zakresie przewozu bagażu bez ukrytych opłat.

Pasażerowie powinni zapoznać się z naszym szczegółowym Regulaminem w celu uzyskania pełnych informacji dotyczących Zasad przewozu bagażu.

Skrócone wytyczne dotyczące bagażu zostały przedstawione poniżej. Firma JUZWA może odmówić przewozu bagażu, jeśli nie zastosowano się do niniejszych wytycznych lub postanowień Regulaminu.

Limit bagażu
Każdy pasażer może przewieźć bezpłatnie w części bagażowej busa maksymalnie dwie sztuki bagażu o standardowych wymiarach, z których żadna nie przekracza 20 kg ( łącznie 40 kg) tzw. “Bagaż podstawowy”.
Dodatkowo można zabrać jedną sztukę małego bagażu tzw.„Bagaż podręczny, o wadze do 10 kg, przewożonego pod siedzeniem, którego rozmiar nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

Pasażerowie, którzy pragną podróżować z większą liczbą sztuk bagażu niż jest to przewidziane w limicie bagażu lub bagażem niestandardowym np. instrumenty muzyczne czy rowery, są proszeni o kontakt z Biurem Obsługi i mogą spotkać się z odmową przyjęcia bagażu, w zależności od dostępnego miejsca na pokładzie busa.

Pozostawiony bagaż

Za bagaż znajdujący się w mikrobusie przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
W celu identyfikacji bagażu i uniknięcia ewentualnych pomyłek BARDZO PROSIMY O PODPISYWANIE BAGAŻU.

W przypadku pozostawienia bagażu w busie przez przypadek prosimy o kontakt z Biurem Obsługi.

Pozostawione w busie rzeczy ( pod warunkiem, że zostaną odnalezione i dostarczone do biura) mogą być odsyłane kurierem na wskazany adres na koszt pasażera lub odbierane osobiście w siedzibie firmy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

Wszystkie rzeczy pozostawione w busie, które nie zostaną odebrane w ciągu 30 dni od daty pozostawienia w busie, zostaną zutylizowane.