Regulamin przewozów JUZWA

Poniżej znajdą Państwo Regulamin przewozów JUZWA.

1. Wyjazdy do Polski, Holandii i Niemiec najczęściej odbywają się o zmiennych godzinach – wieczorem. Dla większej ilości osób (zorganizowanych grup) istnieje możliwość indywidualnych ustaleń terminu wyjazdu.

2. W dniu dokonywania rezerwacji i jej potwierdzenia przed wyjazdem dział obsługi klienta informuje o orientacyjnej godzinie wyjazdu. O dokładnej godzinie wyjazdu pasażer jest powiadamiany telefonicznie w dniu wyjazdu.

3. Cena za bilet jest kwotą brutto w jedną stronę od jednej osoby.

4. Pasażerowie zobowiązani są zgłosić się 15 minut przed planowanym odjazdem z wcześniej ustalonego miejsca.

5. Pasażer niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa.

6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem mikrobusu.

7. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu, kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 12 godzin (w zależności od miejsca awarii). Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby mikrobusy kursowały zgodnie z ustaleniami, ale z przyczyn obiektywnych (awaria mikrobusu, postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować.

8. W samochodach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, zażywanie środków odurzających oraz palenie tytoniu.

9. Przewoźnik ma prawo żądać opuszczenia mikrobusu w przypadku gdy pasażer:
– nie przestrzega warunków REGULAMINU
– znajduje się w stanie nietrzeźwym
– zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów
– nie posiada wymaganych dokumentów granicznych
– dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych

10. Za bagaż znajdujący się w mikrobusie przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

11. Podczas podróży pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń kierowcy, pilota. Nie ponosimy odpowiedzialności za samowolne oddalenie się od mikrobusu.

12. Nie ma możliwości przewożenia dzieci na kolanach, tylko w foteliku.

13. Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 30 EURO na rzecz kosztów czyszczenia (np.zabrudzenia pojazdu podczas spożywania posiłków, umyślne zabrudzenia, itp. )

14. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

15. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zatrzymanie pasażera przez służby graniczne.

16. Przewoźnik przyjmuje pisemne reklamacje w biurze przewoźnika w okresie do 3 dni od daty przejazdu.

17. Pasażerowie decydujący się na przejazd z firmą JUZWA  zgadzają się z w/w regulaminem bez zastrzeżeń.

18. W maju oraz czerwcu 2020 nie obowiązuje promocja 10 przejazd gratis.

19. W każdym busie znajdują się środki dezynfekujące do rąk, z których pasażer jest zobowiązany korzystać
20. Każdy pasażer ma bezwzględny obowiązek posiadania i podróżowania w przyłbicy lub maseczce ochronnej.

21. Pasażer, u którego widoczne będą wysoka temperatura, kaszel, duszności, nie będzie mógł korzystać z przejazdu- kierowca ma prawo sprawdzić temperaturę ciała pasażera.

22. Każdy pasażer ma obowiązek zapoznania się przed podróżą z wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy oraz zaleceniami GIS.