Regulamin przewozów JUZWA

Poniżej znajdą Państwo Regulamin przewozów JUZWA.

 

1. Wyjazdy do Polski, Holandii i Niemiec najczęściej odbywają się o zmiennych godzinach – wieczorem. Dla większej ilości osób (zorganizowanych grup) istnieje możliwość indywidualnych ustaleń terminu wyjazdu.

2. W dniu dokonywania rezerwacji i jej potwierdzenia przed wyjazdem dział obsługi klienta informuje o orientacyjnej godzinie wyjazdu. O dokładnej godzinie wyjazdu pasażer jest powiadamiany telefonicznie w dniu wyjazdu

3. Cena za bilet jest kwotą brutto w jedną stronę od jednej osoby.

4. Pasażerowie zobowiązani są zgłosić się 15 minut przed planowanym odjazdem z wcześniej ustalonego miejsca.

5. Pasażer niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe ma obowiązek uiścić opłatę za przejazd oraz zapiąć pasy bezpieczeństwa.

5.a. W przypadku złożenia rezerwacji dla więcej niż 2 osób wymagany jest przelew na poczet zajętego miejsca za co najmniej połowę osób.

5.b. Ewentualnej rezygnacji z opłaconego przejazdu można dokonać nie później niż 48 godzin przed planowanym wyjazdem; w przeciwnym razie zwrotu nie dokonujemy.

5.c. Dopuszcza się jednorazowe przesuniecie opłaconej wcześniej rezerwacji, nie później niż 48 godzin przed planowanym wyjazdem, w przeciwnym razie zwrotu nie dokonujemy.

5.d. W przypadku gdy opłacony wcześniej, przesunięty jednorazowo przejazd ponownie nie będzie realizowany, zwrotu nie dokonujemy.

6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem mikrobusu.

7. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu, kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 12 godzin (w zależności od miejsca awarii). Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby mikrobusy kursowały zgodnie z ustaleniami, ale z przyczyn obiektywnych (awaria mikrobusu, postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować.

8. W samochodach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, zażywanie środków odurzających oraz palenie tytoniu.

9. Przewoźnik ma prawo żądać opuszczenia mikrobusu w przypadku gdy pasażer: – nie przestrzega warunków REGULAMINU – znajduje się w stanie nietrzeźwym lub odurzonym – zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów – nie posiada wymaganych dokumentów granicznych – dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych.

10. Ilość bagażu przypadająca na jednego pasażera ogranicza się gabarytowo i ilościowo do dwóch toreb o łącznej wadze nieprzekraczającej 40 kg i bagażu podręcznego do 5 kg.

11. Za bagaże i rzeczy znajdujące się lub pozostawione w mikrobusie przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności. Prosi się o jego oznaczenie.

12. Podczas podróży pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń kierowcy, pilota. Nie ponosimy odpowiedzialności za samowolne oddalenie się od mikrobusu.

13. Nie ma możliwości przewożenia dzieci na kolanach. Przewoźnik po wcześniejszym poinformowaniu biura przez pasażera, zapewnia jedynie podstawki dla dzieci powyżej 150 cm wzrostu. Foteliki dla dzieci pasażerowie muszą zapewnić we własnym zakresie.

14. Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 30 EURO na rzecz kosztów czyszczenia (np. zabrudzenia pojazdu podczas spożywania posiłków, umyślne zabrudzenia, itp. 

15. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

16. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zatrzymanie pasażera przez służby graniczne lub inne organy.

17. Przewoźnik przyjmuje pisemne reklamacje w biurze przewoźnika w okresie do 3 dni od daty przejazdu.

18. Pasażerowie decydujący się na przejazd z firmą JUZWA  zgadzają się z w/w regulaminem bez zastrzeżeń.

19. Na czas obostrzeń pandemiczny zobowiązujemy pasażerów do stosowania środków dezynfekujących dłonie oraz posiadania i podróżowania w przyłbicy lub maseczce ochronnej zakrywającej usta i nos.

21. Pasażer, u którego widoczne będą wysoka temperatura, kaszel, duszności, nie będzie mógł korzystać z przejazdu- kierowca ma prawo sprawdzić temperaturę ciała pasażera.

22. Każdy pasażer ma obowiązek zapoznania się przed podróżą z wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy oraz zaleceniami GIS.